TA-FE Kft. – Általános Szerződési Feltételek 1. oldal
Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TA-FE Kft. (székhely:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Kassai u. 22., a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat
igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Jelen dokumentum nem kerül iktatása, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem
minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a weboldalon található
http://www.tafekft.hu/b2b-b2c-webshop/dokumentumok/aszf.pdf címről.
Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1. Szolgáltató adatai, valamint elérhetősége:
Cégnév: TA-FE Kft.
Székhelye 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kassai u. 22.
Fióktelep 6600 Szentes, Ipartelepi út 28.
Cégjegyzékszám: 06-09-000657
Bejegyző Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10435850-2-06
Statisztikai számjel: 10435850-4669-113-06
Számlaszám: 11606002-06631400-06000008 (ERSTE Bank Zrt.)
Képviseli: Tanács Ferenc ügyvezető
Telefon: (63) 562 594
E-mail cím: tafekft [kukac] tafekft.hu
Tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti
Társaság (2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A,
admin@megacp.com)
2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjával (http://www.tafekft.hu) és aldomainjeivel kapcsolatos jogviszonyokra
terjed ki, így jelen dokumentum vonatkozik a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a http://www.tafekft.hu/b2b-b2c-webshop weboldalon (a továbbiakban:
Weboldal, Webáruház) található elektronikus piactéren keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.
3. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus módon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben
meghatározottak szerint. A szerződéskötés magyar nyelven történik.
4. A B2C Webáruház szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen
ÁSZF-ben foglaltakat továbbá a Webáruházban Szolgáltató visszaigazolásával is megerősítve érvényesen és
sikeresen regisztrálja magát vagy megadja egyszeri vásárlás esetén a szolgáltatás teljesítéshez szükséges adatokat.
5. A B2B Webáruház használatára szolgáltató visszaigazolását követően a partner regisztrált gazdasági társaságok
jogosultak, amennyiben magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
TA-FE Kft. – Általános Szerződési Feltételek 2. oldal
6. B2B és B2C webáruház közötti választáshoz a regisztráció folyamán a megfelelő vásárlói szint kiválasztása szükséges.
Bejelentkezés nélkül a B2C webáruház aktív.
7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az
irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire.
A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötele rendelkezései a felekre külön kikötés lkül is
irányadóak.
8. A jelen szabályzat 2020. május 10. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan
módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók honlapon va előzetes közzététellel megvalósuló
értesítése mellett.
9. A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépésük előtt legkésőbb 14 nappal korábban a Weboldalán közzéteszi. A
módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal böngészésével mint a szolgáltatás használatával
ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A korábban leadott megrendelésekre a leadáskor
hatályban lévő ÁSZF irányadó.
10. Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát rmilyen módon olvassa még
akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el jelen feltételeket, úgy nem jogosult a Webshop
tartalmának megtekintésére.
11. Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Telefon: (63) 562 594
E-mail:
tafekft [kukac] tafekft.hu
Telefonos nyitvatartási idő: Hétfőtől-Péntekig: 7.00 - 15.00
Levél formájában küldött panaszok levelezési címe: 6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kassai u. 22.
Regisztráció
12. A Webáruházban a regisztrált felhasználókon túl azok is vásárolhatnak, akik egyszeri sárlás esetén a megrendelés
leadásakor megadják a teljesítéshez szükséges adatokat. A regisztráció ajánlott, hiszen a regisztrált felhasználók
könnyebben nyomon követhetik a rendelésüket, hírlevelet igényelhetnek és visszatérve adataik ismételt megadása
nélkül vásárolhatnak. A fejlécen található „REGISZTRÁCIÓ” gombra kattintva, az adatlap kitöltésével kerülhet sor a
regisztrációra. A B2B webshop esetén a regisztráció kötelező.
13. Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával szükségszerűen kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett
Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. A hírlevélre való feliratkozás opcionális.
14. Amennyiben a vásárlás regisztráció nélkül történik, úgy Felhasználó a vásárlás regisztráció nélkül opció
kiválasztásával, majd adatainak megadása utána a „TOVÁBB” gomb megnyomásával szükségszerűen kijelenti, hogy
jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja. A hírlevélre va
feliratkozás ez esetben is opcionális.
15. A sikeres regisztrációról a rendszer e-mailt küld a megadott címre.
16. Szolgáltató az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul akár regisztráció, akár megrendelés során megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltatót nem
terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára
bármely Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.
17. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után a „Profil” menüben van lehetősége az Ügyfélnek. A
Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.
Megvásárolható termékek köre
18. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a jogszabályban előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a
szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja a meg nem
rendelt termékek esetén. A megrendelt termékek vonatkozásában jelen dokumentumban foglalt kivételek szerint
változtathatja csak meg Szolgáltató az árakat (pl. nyilvánvalóan téves 1 vagy 0 Ft-os ár).
19. A Webshopban Szolltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, – amennyiben az rendelkezésre áll – a
termékekről fotót jelenít meg, melyek a gyártótól vagy a forgalmazótól származnak. A termékek adatlapján
megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
20. Amennyiben a Webshopban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával,
használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a 11. pontban találja.
TA-FE Kft. – Általános Szerződési Feltételek 3. oldal
21. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre akár kuponok alkalmazásával – Szolgáltató a Weboldalon, e-mailben
teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció feltételeiről. A kedvezményes, akciós ár kialakítása és megadása a
Szolgáltató kizárólagos joga és azokat jogosult egyoldalúan módosítani.
Rendelés menete
22. A „Kategóriák” menüből a megfelelő csoport kiválasztásával van lehetőség a találatok szűrésére, míg a termékek a
jobb oldalon találhatóak. A felső keresésé menüben típusra is kereshet. Ezt követően a darabszámot beállítva, a
„kosárba” nevű ikonra kattintva megrendelheti a terméket, a konkrét termékre kattintva tetszőleges darabszámot
állíthat be.
23. Amikor a vásárolni kívánt termékeket kiválasztotta és kosárba helyezte, a jobb oldalon fent lévő kosár ikonra
kattintva megjelenik a kosarában lévő termékek listája, mennyisége és ára. A kosár feliratra kattintva szerkesztheti a
listát. Ekkor még lehetősége van rendelési mennyiséget módosítani, azonban utána az „újraszámol” ikonra kell
kattintani. Tételt törölni a „Töröl” gombra kattintva lehet.
24. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy áruházunknak nettó 100.000 Forintot elérő rendelési tétel esetén áll
módjában kiszolgálni vásárlóit. Az az alatti rendeléseket ügyszervezési, költséghatékonysági és üzletpolitikai
okokból teljesíteni nem tudjuk.
25. A „MEGRENDELEM” gombra kattintva – regisztráció nélküli vásárlás esetén a szállítási és számlázási adatok megadása
után Felhasználónak lehetősége van a 6600 Szentes Ipartelepi út 28 szám alatti ingyenes átvétel és MPL
csomagküldő szolgálat közötti lasztásra, mint szállítási mód kiválasztására. A csomagküldés díját nem terheljük át a
vásárlóra.
26. A szállítási mód kiválasztása alatt a fizetési mód kiválasztására van lehetőség, mely jelenleg előre utalás lehet. Előre
utalás esetén kérjük a közleményben a „webshop” szót és a megrendelés azonosítót feltüntetni. Az utalást az alábbi
számra kérjük teljesíteni:
Számla tulajdonos: TA-FE Kft.
Számlaszám: 11606002-06631400-06000008 (ERSTE Bank Zrt.)
Közlemény: „webshop”, megrendelés azonosító
27. A megrendelési folyamat glegesítése előtt minden esetben vissza tud lépni a megelőző fázisba a felső menüsorban,
így módosítani tudja a korábban bevitt adatokat. A „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával küldi el rendelést, mely
után a rendszer közli a rendelési számát. A rendelési folyamat lezárását követően is lehetősége van a megrendelés
módosítására a rendelés visszaigazolásáról szóló (nem az automatikus visszaigazoló) e-mail megérkezéséig, de
legfeljebb 2 óra munkaidő elteltén belül az ügyfélszolgálat részére való e-mail küldéssel.
28. A megrendelés elküldését követően Felhasználó egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap a regisztrációnál rögzített
címre. Amennyiben az automatikus visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított, a megrendelt termékhez
igazodó elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati
kötöttség, illetve szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a
Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja
a visszaigazolás vonatkozásában felelősségét, amennyiben az azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó téves
e-mail címet adott meg regisztrációja során, az üzenet a „spam” mappába került, vagy az e-mail fiókjához tartozó
szabad tárhely hiánya esetlegesen a levelező szervere hibája eredményeként nem tud üzenetet fogadni.
29. A megrendelés állapotváltozását a rendszer három további e-mail megküldésével jelzi. Hasonló üzenetet küld
Szolgáltató e-mailben amennyiben a megrendelés elutasításra kerül.
30. A megrendelés állapotát a regisztrált felhasználók a lenti Eddigi ’megrendeléseinek listája’ menüben követhetik
nyomon.
A kiválasztott termékekkel, szállítással és átvétellel kapcsolatos
információk
31. A megvásárolható áruk lényeges tulajdonságait, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk
termékoldaláról, illetve a termékhez esetlegesen mellékelt vagy elektronikusan e-mailben megküldött használati
utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt a megrendelhető áruval kapcsolatban kérdése merülne
fel, ügyfélszolgálatunk a 11. pontban megadott ügyfélszolgálaton áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék
használati utasítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, amennyiben az előírt az áruhoz mellékeljük.
Amennyiben nem kapná meg az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba
veszi – jelezze Ügyfélszolgálatunknál és Szolgáltató azt indokolt esetben pótolja.
32. A Weboldalról megrendelhető termékek árának ltoztatásának jogát Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a
Webáruházban vamegjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek telárát nem
TA-FE Kft. – Általános Szerződési Feltételek 4. oldal
befolyásolja. Amennyiben hibás ár kerül Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves vagy
esetleges rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft vagy 1 Ft árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron
szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Felhasználó telefonon vagy e-
mailben jelezve azt, elállhat sárlási szándékától. Azokban az esetekben, ha egy termékből nem áll rendelkezésre a
kért mennyiség, a rendszer felajánlja megrendelni a fennmaradó mennyiséget. A fennmaradó mennyiség szállítási
határideje egyeztetés tárgyát képezi. A fennmaradó mennyiségtől Partner – telefonon vagy e-mailben jelezve – elállhat
az egyeztetést követően.
33. Saját raktáron nem szerep tételeket tartalmazó rendelés esetén, az ügyfélszolgálat által írásban (e-mail) is
visszaigazolt szállítási határielfogadását kérjük írásban (e-mail) visszaigazolni. A rendelést csak ebben az esetben
áll módunkban véglegesnek tekinteni. Vis major (háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, beszállítók
okozta termeléskiesés bekövetkezése stb.) esetén a Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a visszaigazolt
szállítási határidő betartása alól. Szolgáltató ilyen esetben mindent elkövet, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn
belül folytatni tudja.
34. Szolgáltatónak nem áll módjában a termékek meghatározott időpontban történő kiszállítása. A szállítási idő választott
szállítási módtól és a termékek elérhetőségétől függően raktáron lévő termékek esetén 1-3 munkanap, előrendelt
termékek esetén 3-30 munkanap. Nehezebben beszerezhető termékek esetén a szállítási i hosszabb is lehet,
melyről az ügyfélszolgálat e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet. Szolgáltatónak nem áll módjában (csomagolva)
bármilyen irányban 1m élhosszúságúnál nagyobb méretű termék kiszállítása. Az ilyen nagy méretű termékeket
fióktelepünkön veheti át a Felhasználó, mellyel kapcsolatban kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.
Megrendelések feldolgozása és a teljesítés
35. Szolgáltató ügyfélszolgálata elektronikus úton, e-mailben értesít, amikor feladta a rendelést. Amennyiben az Ügyfél
olyan terméket rendel, amely nincs készleten és így a kiszállítás hosszabb időt vesz igénybe, a Szolgáltató
ügyfélszolgálata e-mailben közli, mikorra tudja beszerezni a terméket.
36. Szolgáltató a visszaigazolásban közölt intervallumban szállítja ki a megrendelt terméket a megrendelés során
megadott szállítási címre. A kárveszélyviselés az Ügyfél telephelyén, vagy az általa megadott átadási helyen az áru
átadásával száll át a Felhasználóra. Az áru rakodása során felmerülő kárt az a fél viseli, akinek megbízásából a
fuvarozó az áru rakodását végzi.
37. Házhoz szállítás esetén amennyiben Ügyfél az általa megrendelt termékeket nem veszi át a szállítás időpontjában,
abban az esetben Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megrendelt árut legkorábban a szállítást köve
munkanapon – harmadik személy részére értékesíteni, illetve szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.
38. Ügyfél köteles a kiszállítás, átvétel időpontjában a csomagot ellenőrizni, annak külső sértetlenségéről meggyőződni és
az arra vonatkozó átvételi elismervényt aláírni amennyiben a sllítási mód megköveteli. Amennyiben külsérelmi
nyomok nem találhatók a csomagon, futárszolgálat munkavállalója nem kötelezhető tételes átvételre. Amennyiben
Ügyfél rmilyen külső sérülést tapasztalna a csomagon, úgy a csomag átvételét meg kell tagadnia, és a fuvarozó cég
alkalmazottjával jegyzőkönyvet kell felvenni a helyszínen. Az így keletkezett károkért fuvarozót terheli a felelősség,
azonban a kártérítési felelősség érvényesítéséhez szükségszerű a jegyzőkönyv felvétele. Amennyiben az Ügyfél kérése
hiányában elmarad a tételes átadás és a fenti jegyzőkönyv felvétele, utólagosan hiányosságokra, valamint az átvett
termék sérüléseire vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Fuvarozónak csak a
megrendelt áru átadásának időpontjában áll módjában elfogadni annak sérülésére vonatkozó reklamációt, később
erre nincs lehetőség. Amennyiben az áru átadáskor nézeteltérés alakul ki Partner és a kézbesítő futárcég
munkavállalója között, úgy kérjük hívják Szolgáltató ügyfélszolgálatát a helyzet rendezése érdekében.
39. Ügyfél köteles az átvételt követően haladéktalanul a csomag tartalmát ellenőrizni, azt a szállítólevélen feltüntetett
tételekkel és mennyiségekkel összevetni. Eltérés esetén kérjük, legkésőbb a következő munkanapon értesítsék
ügyfélszolgálatunkat. Utólagos reklamációt nem áll módjában Szolgáltatónak elfogadni.
40. Kivételes esetekben előre történő egyeztetést követően konszenzuális alapon Szolgáltató és Fogyasztó eltérhetnek a
fent leírt feltételektől.
Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
41. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy
jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez esetben az Ügyfél A Polgári törvénykönyv XXIV. Fejezete
(Hibás teljesítés) szerint jogosult igényét érvényesíteni mely szerint nem fogyasztó Ügyfél kellékszavatossági igénnyel
élhet a teljesítéstől számított 1 éven belül. Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást
adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:
42. Kellékszavatosság
TA-FE Kft. – Általános Szerződési Feltételek 5. oldal
a. Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai
szerint.
b. Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az
ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
c. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő
hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
d. Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
e. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.
43. Termékszavatosság
a. Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
b. Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön választása szerint a 39. b. pontban meghatározott jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
c. Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
d. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
e. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
f. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
g. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
44. Jótállás
a. Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.)
Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, amennyiben Ön fogyasztónak minősül.
Szolgáltató 12 hónapos jótállási időt biztosít legalább 10.000 Forint eladási ár esetén.
Szolgáltató 24 hónapos jótállási időt biztosít legalább 100 000 Forint eladási ár esetén.
Szolgáltató 36 hónapos jótállási időt biztosít legalább 250 000 Forint eladási ár esetén.
A fenti időszak érvényes, hacsak a Szolgáltató vagy a gyártó nem határoz meg hosszabb garanciális időt. Ebben
az esetben a hosszabb garanciális idő vonatkozik.
b. A jótállás érvényesítése csak akkor lehetséges, ha a terméket teljes egészében visszaküldésre kerül.
c. A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett
d. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok
az 39. és a 40. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
e. A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A
jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendeletben foglaltak az irányadók.
Elállási Tájékoztató
Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.)
Kormányrendeletnek megfelelően:
TA-FE Kft. – Általános Szerződési Feltételek 6. oldal
45. Elállási jog
a. Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a
szerződést.
b. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
c. Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni
(például elektronikus úton küldött levél útján) az 9. pontban megadott címekre. Ebből a célból felhasználhatja a
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található elállási nyilatkozat mintát is
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor) vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező
egyéb nyilatkozatát is például elektronikus formában. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón
(például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
d. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Fogyasztó a
szerződés megkötésének napjától a termék átvételének napjáig is gyakorolhatja elállási jogát.
46. Az elállás joghatásai
a. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14
napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve
azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvét esetén belföldi
postautalvány útján való fizetés helyett hozzájárulása esetén az ügyfélszolgálattal e-mailben egyeztetett
bankszámlaszámra térítjük vissza az indokolt összeget. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem
kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
b. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől
számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
c. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Panaszkezelés módja
47. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett
teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 11. pontban megadott elérhetőségeken közölheti.
48. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz
kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet
vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben. Amennyiben a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát
Felhasználó rendelkezésére bocsátja e-mailben.
49. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mailben megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját
megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati ldányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.
50. Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő
tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére:
a. Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a
járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A
http://jarasinfo.gov.hu weblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó
adatokat a következő felsorolás tartalmazza:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Győr
-
Moson
-
Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Koncz Pál
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
TA-FE Kft. – Általános Szerződési Feltételek 7. oldal
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gondos István
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610, (20) 373 2570
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010, (34) 513-012
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán László
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe:8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121
Fax száma: (88) 412-150
Elnök:
Dr. Herjavecz Klára
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu
b. A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és
költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat
hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a
fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
c. Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra
kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.
d. Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az
Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
e. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben
válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel
rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani.
f. Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az
okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.
Vegyes rendelkezések
51. Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.
52. Szolgáltató Weboldalának megtekintése és az azon való vásárlás feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai
és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
53. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldal használata miatt következett be. Felhasználó felelős az
internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. A Weboldalon
feltüntetett képek, leírások, műszaki adatok kizárólag jékoztató jellegűek és a termékek szélesebb körű
megismerésére szolgálnak. A képek illusztrációk. Szolgáltató feltételezi, hogy online vásárlás esetén Felhasználó az
általa kiválasztott terméket már ismeri, arról más forrásból is információkat gyűjtött. Szolgáltató Weboldalán lévő
esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. Elírás, hibás adat esetén a gyártó, illetve a beszállító hivatalos
közleményében megadott adatok érvényesek.
54. Szolgáltató adatkezelését GDPR kompatibilis módon gzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi
tájékoztatóban találhatók.
55. Szolgáltató fenntart minden, a Weboldala, Webshopja bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő
terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapok
egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés,
átdolgozás stb.)
TA-FE Kft. – Általános Szerződési Feltételek 8. oldal
56. A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga
után. Felhasználó a Webshop használatával tudomásul veszi, hogy annak rminemű tartalmának felhasználási
engedély nélküli felhasználása esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege 5.000,- Ft képenként valamint
2.000,- Ft szavanként. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az
oldalt.
57. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó szek érvényességét,
jogszerűségét nem érinti.
58. Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem
tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az
ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.
59. Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya a
tartozó jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
Szeged,
2021. április 30.
TA-FE Kft.